Beleidsadvies
Voor overheden en culturele organisaties.

Om beleidskeuzes te maken, zijn gegevens nodig over ontwikkelingen van de betreffende sector(en) en gegevens over resultaten van de organisatie(s). Mijn kennis over de breedte van de culturele sector, te weten bibliotheken, archieven, kunsteducatie, theaters en musea, én mijn netwerk in die sectoren, gebruik ik om organisaties te helpen bij beleidskeuzes. Kennis van de eigenheid van de verschillende sectoren naast de overeenkomsten helpt door tradities en vanzelfsprekendheden heen te prikken.