INK
Het kwaliteitsmanagementsysteem van het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft zowel in de profit als de non-profit zijn kracht bewezen. Ik zie het vooral als een analyseinstrument om te zien waar de organisatie staat.

De invoering van het kwaliteitssysteem start met een positiebepaling. Waar anderen kiezen voor een uitvoering met alleen het management, kies ik voor een analyse met een vertegenwoordiging vanuit alle lagen van de organisatie. De uitkomsten worden verwerkt in een verbeterplan voor de komende beleidsperiode.

Mijn jarenlange ervaring met de invoering van kwaliteitssystemen in de bibliotheekorganisaties, de kunsteducatie en bij musea gebruik ik nu in andere sectoren.