Managementondersteuning
Managementondersteuning in de vorm van interim-management of ondersteuning bij veranderingsmanagement.

De belangrijkste taak van een interim-manager is - in mijn ogen - het voorbereiden van de komst van een nieuwe of terugkerende directeur. Een interim-manager kan ook een rol hebben bij het ontwikkelen van een (nieuwe) richting voor de organisatie, zodat een passende nieuwe leider kan worden aangesteld.

Bij veranderingsmanagement gaat het vooral om het bewust hanteren van interventies die passen bij de stijl van veranderen van de manager.